Home » Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest:

Musikalske gjester:

Nattverd

Offer: Kirkens Bymisjon