Home » Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest: Gunnar Hamnøy

Musikalsk gjest: Runde Blandakor

Nattverd

Offer: