Home » Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest: Tanja Michelet

Musikalsk gjest: Con Moto

Nattverd

Offer: Ungdomsarbeidet