Home » Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Kveldsmesse – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Samtalegjest

Musikalsk gjest

Nattverd

Offer