Home » Konfirmasjonsgudstenester – Leikanger kyrkje og Herøy kyrkje

Konfirmasjonsgudstenester – Leikanger kyrkje og Herøy kyrkje

Konfirmasjonsgudstenester

informasjons om tider og anna etter 1.mars