Home » KOM INN – i Herøy kyrkje

KOM INN – i Herøy kyrkje

Opa kyrkje

kvar torsdag kl. 19-20

 

roleg musikk

Høgtlesing frå Bibelen

stillheit

lystenning