Home » KOM INN – BIBELLESEKVELD I HERØY KYRKJE

KOM INN – BIBELLESEKVELD I HERØY KYRKJE

OPA KYRKJE

kvar torsdag

kl. 19-20

  • roleg musikk
  • høgtlesing frå Bibelen
  • stillheit
  • lystenning