Home » Juledag – Herøy kyrkje kl. 1200

Juledag – Herøy kyrkje kl. 1200

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Kyrkjekoret

Dåp.

Offer: Misjonsprosjektet Madagaskar