Home » Helgemesse – Herøy kyrkje

Helgemesse – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Nattverd

Kyrkjekaffi