Home » Gudsteneste med presentasjon av konfirmant 2022 – Herøy kyrkje kl. 1100

Gudsteneste med presentasjon av konfirmant 2022 – Herøy kyrkje kl. 1100

Fung.sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

Kantor Dag Johan Flattun

Offer: