Home » Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Vikarorganist Olav Egge Brandal

Dåp. Nattverd

Offer: 150-års jubileet