Home » Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Gudsteneste – Leikanger kyrkje

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Dåp.

Nattverd

Offer: