Home » Gudsteneste Indre Herøy

Gudsteneste Indre Herøy

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Dåp

Nattverd

Offer