Home » Gudsteneste – Indre Herøy kyrkje

Gudsteneste – Indre Herøy kyrkje

Prost Ingeborg Matre

Musikk v/ Ingrid Nerhol

Offer: Kyrkjelydsarbeidet

https://minkirkeside.no/Heroy/Paamelding/Id?aktivitetsid=92e9f3d6-d27e-41a0-a502-582740ba28c1