Home » Gudsteneste – Herøy kyrkje

Gudsteneste – Herøy kyrkje

Vikarprest Kjell-Roger Isene

Kantor Dag Johan Flattun

Dåp

Nattverd

Offer: Wycliffe