Home » Gudsteneste – Herøy kyrkje – kl. 1100

Gudsteneste – Herøy kyrkje – kl. 1100

Fung sokneprest Solfrid Leinebø Seljås

Kantor Dag Johan Flattun

Dåp

Offer:

Søndagsskule