Home » Familiegudsteneste – Herøy kyrkje

Familiegudsteneste – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Dåp

Offer: Diakoniarbeidet