Home » Familiegudsteneste – Herøy kyrkje

Familiegudsteneste – Herøy kyrkje

Sokneprest Bjørn G. Leinebø

Kantor Dag Johan Flattun

Dåp.

Offer: Trusopplæringa