Home » Covid 19 tiltaka blir oppheva

Covid 19 tiltaka blir oppheva

Frå og med i morgon (laurdag) kl. 16 er dei fleste strenge kovid tiltaka oppheva! Det betyr at kvardagen blir tilnærma normal, vi kan igjen samlast til gudsteneste utan restriksjoner om 1 meter avstand! Viktig å merke seg at nokre reglar framleis gjeld, ma. reglane om hygiene og at alle som møtast skal vere friske.