Archive for the 'Uncategorized' Category

PÅSKA – Kyrkjene i Herøy

Velkomen til feiring av påska! Her finn de oversikten over gudstenester som er i påska i kyrkjene i Herøy.

KVELDSMESSE MED KVAMSØYBESØK

Kveldsmesse i Herøy med Kvamsøybesøk Kveldsmessa i Herøy kyrkje komande søndag får storbesøk frå Kvamsøya. Kari Ristesund er samtalegjest og ho har med seg blåsekvartetten ”Storblåsarane” Kari Ristesund er folkehelseforkjemparen, kulturarbeidaren, eldreaktivisten, politikaren, reiseleiaren m.m. som kom til Kvamsøya for over 50 år sidan. Ho har fått kongens fortenestemedalje, ho har fått Sande kommune sin kulturpris og ho har fått
Read more…

FELLESMØTA 2019 – 14.-17.februar

Talar: Egil Svartdahl – Tema: Reisa Heim. Torsdag 14. februar til søndag 17. februar 2019 vert det fellesmøte i Herøy med TV2-pastor Egil Svartdahl. Reisa heim vert tema for samlingane. Egil Svartdahl er kjent for mange som pastor og programleiar. Svartdahl er utdanna konditor, og vart tidleg engasjert i forsamlingsarbeid. Han har vore både ungdomspastor og søppelkøyrar, og tv-programma han lagar
Read more…

SYNG MED OSS – 03.februar 2019

Sjømannskyrkja inviterer til “Syng med oss” i Herøy kyrkje 03.februar kl.18:00. Velkomen!

KYRKJEBASAR – 02.februar 2019

Kyrkjeforeiningane i Herøy kyrkje inviterer til kyrkjebasar laurdag 02.februar kl.13:00. Basaren er i Herøy kyrkje, og det vert både song, andakt, loddsal, aresal og sal av mat og kaffi.

BISKOP FRÅ HUNDEIDVIKA i Herøy kyrkje søndag 27.januar kl.11:00

Den første biskopen på 50 år som snakkar sunnmørsdialekt blir å høyre i Herøy kyrkje søndag føremiddag. Jan Otto Myrseth vart vigsla til biskop i Tunsberg sist haust. Han er fødd og oppvaksen i Hundeidvika, og ikkje sidan Monrad Norderval var bisp i Nord Hålogaland på 60-talet har kyrkja hatt ein biskop som snakkar sunnmøring..Myrseth er samtalegjest under gudstenesta i
Read more…

Søndagsskule den 13.01

Elise Frøyen er klar til å ha søndagsskule på søndag i Herøy Kyrkje frå cirka klokka 11.20. Vel møtt! 🙂

Tårnagentgudsteneste

På søndag i Leikanger kyrkje er det familiegudsteneste med barnedåp, song av tårnagentane og utdeling av boka Skatten i Liljedal til alle 3 klassingar i Indre Herøy og Leikanger sokn. Forbønene på denne gudstenesta er laga av tårnagentane. Etter Gudstenesta blir det kyrkjekaffi med mykje godt å ete og drikke. Alle er hjarteleg velkomne.

JULA 2018 I KYRKJENE I HERØY

JULAFTAN – 24/12 HERØY KYRKJE KL. 14.00    FAMILIEGUDSTENESTE HERØY KYRKJE KL. 15.30    GUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 16.00 GUDSTENESTE LEIKANGER KYRKJE KL. 14.30    GUDSTENESTE JULEDAG – 25/12 HERØY KYRKJE KL. 12.00    HØGTIDSGUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 11.00  HØGTIDSGUDSTENESTE 2. JULEDAG – 26/12 LEIKANGER KYRKJE KL. 11.00    HØGTIDSGUDSTENESTE NYÅRSAFTAN – 31/12 HERØY KYRKJE KL. 21.00    GUDSTENESTE NYÅRSDAG – 1/1/19 INDRE HERØY
Read more…

VIGSLING AV KATEKET OG UTDELING AV 4 ÅRSBOK

På søndag ynskjer vi alle velkomne til Herøy Kyrkje. Då kjem blant anna biskopen for å vigsle Elise Frøyen til kateket. 4 åringane kjem til kyrkje for å ta i mot 4 årsbøkene sine og for å hjelpe til under samlingsbøna. Det er også ein stor festdag for dei to familiane som skal ha barnedåp denne dagen. Midtveis i Gudstenesta
Read more…