Home » Barnekor

Barnekor

BarnekorDet vert eit nytt barnekorprosjekt i kyrkja. Me ynskjer å taka opp tråden frå bornekorprosjektet som vart avvikla i jula, og ynskjer å halde fram bornekor ved familiegudstenester og liknande. Vi skal øve fram mot 3.klassegudstenesta 8.februar og synge 2 Børudsongar. Det vert øving kl 18-19 desse tysdagane oppe i kyrkja: 20.01., 27.01., og 03.02.
Seinere i vår satsar me på det same opplegget til palmesundag. Meir info om dette kjem seinare.
Håper du har lyst å bli med, det vert kjekt! Ta gjerne med fleire som vil!
Kaffi til foreldra på kyrkjetorget
For spørsmål tak kontakt med Dag Johan Flattun på epost Organist@heroy-kyrkje.no
Velkomne!