Author Archive

Kyrkjevalet 2023

Ledig stilling som dagleg leiar i Herøy kyrkjelege fellesråd

Herøy er ei kystkommune med om lag 8 900 innbyggjarar busett på øyer bundne saman av bruer. Kommunesenteret vårt er den levande kystbyen Fosnavåg. Kommunen vår ligg heilt sør i Møre og Romsdal, og vi er landfast til flyplass i Ørsta/Volda (3 kvarter) og til Austlandet gjennom flotte veganlegg. Fosnavåg ligg om lag 5 kvarter reisetid sør om Ålesund. I
Read more…

Ledig stilling som organist 60%

Organist/kyrkjemusikar 60 % stilling Ansvar og arbeidsoppgåver for kyrkjemusikar/organist:  Kvalifikasjonar:  samarbeid. Vi tilbyr Søkjar må ha sertifikat og disponere bil. Ein del arbeid skjer på kveld og helg. Den som vert tilsett må vere medlem i Den norske kyrkje, Søknad med CV sendast innan 20.08.23 i til kyrkjekontoret@heroy-kyrkje.no Kontaktinfo: Kantor Dag Johan Flattun, 97542628 eller Olaus-Jon Kopperstad, kyrkjeverje, 95131204

Ledig stilling som kyrkjetenar / klokkar

Der er ledig 60 % stilling som kyrkjetenar/klokkar med for tida Indre Herøy kyrkje/Leikanger kyrkje som tenestestad frå 27.09.23. Stillinga er samansett av 10 % klokkar og 20 % kyrkjetenar i Indre Herøy kyrkje og 10 % klokkar og 20 % kyrkjetenar i Leikanger kyrkje. Det er mogleg å søkje stillinga under eitt slik at ein kan vere klokkar/kyrkjetenar i
Read more…

Program for kyrkjene i Herøy – sommaren 2023

Gudsteneste på Flåvær med omvisning og kyrkjekaffi

Søndag fk 18.juni kl 11 vert det utegudsteneste med omvising etterpå og kyrkjekaffi ute på Flåvær.Eigarane av Flåvær tek imot oss og tilbyr omvising på øya med sjøbud, krambu osb for dei som ynskjer det og kyrkjekaffi etter gudstenesta. Vi skal markere “Skaperverkets dag” med vekt på havet på søndag i gudstenesta. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås leier gudstenesta saman med
Read more…

Kveldssamling med tidebøn

Velkomen til “Samling med Tidebøn” rundt altaret på den gamle kyrkjestaden på øya Herøy, kvar onsdag i sommar kl 18.00-18.25. Alle er velkomne! Nokre lurer kanskje på kva dette er? Til det får vi berre seie, kom og opplev! Her er likevel ei tekst som skildrar noko av bakgrunnen for tilbodet om tidebøn: Kveldssamling med tidebøn er eit tilbod i
Read more…

Leikanger kyrkje – “150 år på Leikong” Jubileumsgudsteneste søndag 5.februar kl. 11

Trekking av loddbok til inntekt for Misjonsprosjektet på Madagaskar

Mona Kvalsvik, Gåvekort Vestvang, kr. 400,- Alexander Engan Notø m fam., Gåvekort Vestvang kr. 400,- Johanne og Bjørn Leinebø, Fosnavåg-gåvekort kr. 400,- Mathias Leine, Fosnavåg-gåvekort kr. 400,- Erna Kopperstad, Fosnavåg-gåvekort kr. 400,- Astrid og Gunnar Roseth, Fosnavåg-gåvekort kr. 400,- Kjellrun og Bård Kopperstad, KUBB-spel Kjellaug Kvalsvik, Fenalår Maren Frøystad, Badedyr Øystein Nerland, Gåvekort Kvalsund gartneri kr. 500,- Elisabeth Kvalsund, Gåvekort
Read more…

Gudsteneste Indre Herøy kyrkje 25.juli kl. 1100