Author Archive

KONFIRMASJON I HERØY KYRKJE – LIVE-STREAMING

Søndag i kyrkja – 19.juli

Søndag i kyrkja

12.juli kl. 11

Kyrkjekontoret stengt to måndagar i juli

6.juli og 13.juli

Søndag 4.august – Herøy kyrkje

Gudsteneste i Indre Herøy kyrkje 28.juli

ÅRSMØTE I HERØY SOKN -TORSDAG KL. 1930

ÅRSMØTESAKER MUSIKK V/ TORINE KOPPERSTAD ANDAKT V/ ØYSTEIN NERLAND KYRKJEKAFFI UTLODNING

Trusopplærar i Herøy? Herøy kyrkjelege fellesråd søker trusopplærar…

Utlysingstekst 16 vl dagen

JUL 2016 I KYRKJENE I HERØY

KYRKJEKONTORET STENGD MÅNDAGAR

Kyrkjekontoret held stengt måndagane:   25.juli 1.august 8.august grunna ferieavvikling