Home » ÅRSMØTE I HERØY SOKN -TORSDAG KL. 1930

ÅRSMØTE I HERØY SOKN -TORSDAG KL. 1930

ÅRSMØTESAKER

MUSIKK V/ TORINE KOPPERSTAD

ANDAKT V/ ØYSTEIN NERLAND

KYRKJEKAFFI

UTLODNING