Archive for March, 2022

Gje vatn til dei som treng det mest – Fasteaksjonen 2022

Verda opplever mange kriser samstundes: Konflikt, flyktningkrise, pandemi, auka fattigdom og klimakrise. Talet på menneske som treng nødhjelp aukar dramatisk. Akkurat no går den største flyktningkrisa etter 2. verdskrig føre seg i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Verste scenario er at ti millionar menneske må flykte. Frå før er millionar av menneske på flukt frå svolt, krig, flaum
Read more…

Velkomen til Kveldsmesse med Vestlandsnyttjournalist og blandakor

Det blir inntrykk frå Ørsta i Kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag 27.mars kl 19.Geir Egil Eiksund, ekte Ørsting, er samtalegjest og blandakoret Ervingen frå Hovdebygda kjem for å syngje for og med oss.Geir Egil Eiksund er journalist i Vestlandsnytt, lokalavisa vår. Han er oppvaksen i Ørsta, var aktiv i Ørsta frikyrkje som barn og ungdom, og sto fram som homofil
Read more…

Gudsteneste på Marias bodskapsdag, søndag 27.mars kl 11 i Indre Herøy kyrkje.

Velkomen til gudsteneste på Marias bodskapsdag, søndag 27.mars kl 11 i Indre Herøy kyrkje. Det vert dåp og nattverd og fokus på salmar om Maria som sa ja til å bere fram verdas frelsar.Prostiprest Kjell-Roger Isene er liturg, organist er kantor Dag Johan Flattun, klokkar er Oddgeir Valen og nokre konfirmantar har tenesteoppgåver.Vel møtt – til gudstenestefeiring!

Torsdag 24.mars kl 19: “Torsdag i kyrkja”

Du er velkomen til å kome til Herøy kyrkje på torsdag for opa kyrkja med lystenning for den som ynskjer det i kyrkjerommet og/eller fellesskap på kyrkjetorget over ein kopp kaffe.Frå kl 2000 er det program i kyrkjelydssalen ved Bjørn og Johanne Leinebø m.fl. med fokus på bibeltekstene for komande søndag som vert kalla for Marias bodskapsdag. Tekstene blir lesne,
Read more…

Fasteaksjonen 2022

Link til dei digitale bøssene på facebook: Herøy sokn: https://www.facebook.com/donate/365742705456660/ Indre Herøy sokn: https://www.facebook.com/donate/491869402653033/ Leikanger sokn: https://www.facebook.com/donate/3136362470013907/ Nesten 800 millionar menneskjer lever utan tilgang til vatn, enten det er forårsaka av tørke, flom eller krig. Men det er håp. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handlar om å gi vatn til dei som trenger det mest, enten de er i Malawi, Afghanistan – eller
Read more…

FESTGUDSTENESTE MED KONFIRMANTAR FREDAG 25.03 kl. 19.00

Fredag er det ein stor dag for kyrkjelyden i Herøy og ikkje minst for konfirmantane og familiane deira. Det er tid for festgudsteneste i Herøy kyrkje. Vi gler oss til å sjå konfirmantar med foreldre, fadrar og anna familie i tillegg til kyrkjelyden. Konfirmantane og vi gler oss til fredag. Det er mykje å sjå fram til.Gudstenesta er ikkje lenger
Read more…

FESTGUDSTENESTE MED KONFIRMANTAR

Fredag er det ein stor dag for kyrkjelydane i Indre Herøy og Leikanger og ikkje minst for konfirmantane og familiane deira. Det er tid for festgudsteneste i Leikanger og i Indre Herøy kyrkje. Festgudstenesta i Leikanger kyrkje er kl. 18.30 for dei som skal konfirmerast der. Konfirmantane frå Indre Herøy sokn har si festgudsteneste kl. 20.30.Gudstenesta er ikkje lenger ein
Read more…

Velkomen til SONGGUDSTENESTE i Leikanger kyrkje søndag 20.mars kl 19 – på 3.søndag i fastetida.

Velkomen til SONGGUDSTENESTE i Leikanger kyrkje søndag 20.mars kl 19 – på 3.søndag i fastetida.Det blir gode salmer og allsong. Musiker og songar Ingrid Nerhoel leder oss i allsongen og vil også synge noko åleine. Fung sokneprest sokneprest Solfrid Leinebø Seljås er liturg og held preike over forteljingsteksta denne søndagen frå 1.mos 37 – 50. Dei store forteljingane i Bibelen
Read more…

FELLES MØTEHELG

Jens-Petter Jørgensen kjem til Herøy 18.-20.mars. Han talar på kveldsmøter fredag og laurdag på Tjørvåg Bedehus.Søndag 20.mars kl 11.00 talar han på felles gudsteneste i Herøy Frikyrkje.Vi oppmodar alle som har anledning om å ta seg ein tur. Velkommen!Møtehelga er eit felles tiltak mellom Betania Pinsemenighet Herøy, Herøy Frikyrkje og Den norske kyrkja i Herøy.

Søndag 13.mars kl 17.00 i Indre Herøy kyrkje er du VELKOMEN TIL TÅRNAGENTGUDSTENESTE

Ei gudsteneste for alle, for små og store!Barn i 3.klasse frå Moltu skule, Stoksund skule, Leikong skule og Møre barne- og ungdomsskule er spesielt invitert Medvirkande er: Vikarprest Sigmund Bjerkvik, kyrkjelydspedagogane Karl Anders Brendmo og Karoline Husøy Kopperstad. Kantor Dag Johan Flattun , klokkar Oddgeir Valen m.fl.Takkofferet går denne søndagen til: Redd Barna (med fokus på hjelp til Ukraina)Kom og
Read more…