Archive for April, 2020

DÅP, VIGSEL OG GRAVFERD I HERØY

DÅP, VIGSEL OG GRAVFERD I HERØY No har vi alle levd i 7 veker med sentrale smittevern-tiltak og ein stor nasjonaldugnad for å vere med å avgrense smitten av koronaviruset i vårt nærområde. I kyrkjene våre er framleis mykje av den ordinær aktivitet avlyst. Dåp, vigsel og gravferd vert gjennomført, om enn med litt andre rammer. Vi veit ikkje no
Read more…

Dåp i denne annaleistida

Gudsteneste 26.04.2020

Gudsteneste i dag, Søndag 26. april https://www.youtube.com/watch?v=-_Rje-yyscQ&feature=youtu.be Salmane som vert brukt i dag er henta frå Norsk salmeboknr.328 Min hyrdingnr. 361 Tett ved sida mi går Jesus532 Guds kirkes grunnvoll Takkeofferet søndag går til Cecilie Leinebø Thomas og Steve Thomas sitt arbeid gjenom organisasjonen Wycliffe. Takkeofferet kan de gje på Vipps 89917

Gudsteneste 19.04.2020

Då er dagens gudstjeneste tilgjengelig. Trykk på link.

Ledig stilling – sokneprest i Indre Herøy og Leikanger sokn

SJÅ HER:) til deg som har lyst å jobb i vakre Herøy, eller som kjenner nokon som har lyst til flotte Sunnmøre – vi treng DEG! Vi er ein stor og kjekk stab som har bruk for enda fleire. https://325350178.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4165124800?lang=NN&link_source_id=0&showExpired=False&fbclid=IwAR19OlFoYmmJirq4LLf6cYbkM6Qsi3AZpayyk0rSw_KLS9j06nt4mHGtYFo

Dåp, vigsel og gravferd i kyrkja

Påskedag – Gudsteneste

GOD PÅSKE! Her kjem Gudsteneste frå Herøy kyrkje Påskedag 2020 Sokneprest Bjørn Leinebø, kantor Dag Johan Flattun, Johanne Leinebø. Solist Maria Steinsvik som syng:«I know that my redeemer liveth» frå Händels messias, og Laudate Dominum av W.A. Mozart. Salmane som vert brukte i dag er fylgjande nummer i Norsk Salmebok:Nr. 197- Deg være ærenr. 206- Dine hender er fulle av
Read more…

Langfredag – Gudsteneste

LINK TIL GUDSTENESTE LANGFREDAG Solosong v/Maria SteinsvikPrest Bjørn Leinebø, Kantor Dag Johan Flattun og Johanne LeinebøSalmar frå Norsk Salmebok:Nr. 345 – Å kor djup er Herrens nådeNr. 173 – Hill Deg frelser og forsonerNr. 428 – Eg er veik, men sterk er du (Denne teksta er ikkje i salmeboke, berre den engelske) Maria Steinsvik syng «Erbarme Dich» frå Matteuspasjonen av
Read more…

Skjærtorsdag – Gudsteneste

Då er vi klar for gudsteneste frå Herøy kyrkje skjærtorsdag 2020. I dag vert det nydeleg song av Kristina Sundnes. Salmar fylgjande nr. i Norsk salmebok:nr. 371- Om alle mine lemmernr. 614 – Vår lovsang skal møte degnr. 222- Kristus Konge Du regjerer Kristina Sundnes syng: «Remember me» av Dedorah Govenor og «Kyrie» av Bjørn Eidsvåghttps://youtu.be/xSVtlQ5uxC4

Påska 2020