Archive for October, 2017

TWEENS PÅ FREDAG – 6 og 7 Klasse

Kva skjer i kyrkjene – Veke 42

KRIK Step – Herøy kyrkje 16/10/2017 20:00 For damer Open barnehagen – Herøy kyrkje 18/10/2017 10:00 Klede til glede – Herøy kyrkje 18/10/2017 13:30 Kyrkjekor – Herøy kyrkje 18/10/2017 19:30 Samling for 4 åringane i Herøy sokn 19/10/2017 16:45 Fredagstreff 20/10/2017 20:30 Besøk frå Krik Vestnes Familiegudstenteneste – Herøy kyrkje 22/10/2017 11:00 Utdeling av 4 årsbok Gudsteneste – Indre Herøy kyrkje 22/10/2017 11:00

Samling for 4 åringane i Herøy sokn

KJÆRE DEG SOM ER 4 ÅR! Torsdag 19.oktober er alle 4- åringane med familie invitert til kyrkja kl 17:00-18:30. Det vert servert suppe frå 16:45-17:15, så ein kan kome litt før om ein ønskjer det. Deretter skal vi ha ei samling for alle 4 åringane slik at du får bli litt kjent med kyrkja før du skal på gudsteneste den
Read more…

Orgelkonsert for reformasjonsjubileet

Laurdag 4. November kl 19 i Herøy kyrkje. Gratis inngang, kollekt. Reformasjonen hadde ikkje berre åndelige politiske ringverknadar, på det musikalske hadde den og stor verknad. Salmane vart satt til folkelege melodiar som ga høve til heile at kyrkjelyden fekk syngja med. Dei liturgiske ledda og det som vart forkynt var ofte komplementert i salmen og i Luther sine salmar
Read more…

Syng med oss

Kveldsmesse

Karsten Warholm og Johnny Cash i kulissane i Herøy kyrkje søndag kveld   Karsten Warholm og Johnny Cash lurer i kulissane i Herøy kyrkje komande søndag kveld. Ingen av dei er til stades, men dei har gode ambassadørar.   Trond Berg frå Ulsteinvik er samtalegjest i kveldsmessa. Han er leiar i Dimna Idrettslag, og han frydar seg over suksessen til
Read more…