Archive for November, 2016

FAMILIEGUDSTENESTE i Herøy kyrkje med utdeling av Bibel til 5. Klasse

5.-klassingane skal få utdelt Bibelen nå på søndag som dykk ser bilete av her. Alle som går i 5. klasse er velkomen til å få den, uavhengig av om dei er medlem i kyrkja eller ikkje. Bibelen er gratis og er ein gåve frå kyrkjelyden. Søndagens gudsteneste er for alle, ikkje berre for dei som har 5. klassing i familien
Read more…

LYSMESSER 27.11

Då er vi snart klar for eit av høgdepunkta i konfirmantsamanheng, nemlig lysmesse! Det er ei stemningsfull og fin gudsteneste der konfirmantane deltek. Det er mørkt ute, og kyrkjerommet lyses opp av stearinlys. Vi synast det er ein god måte å starte adventstida på. Først ut er Indre Herøy og Leikanger sokn sine konfirmantar med lysmesse i Indre Herøy kyrkje
Read more…

Karrierekvinne frå Kopperstad  i Herøy kyrkje søndag kveld.

  Solveig Kopperstad Bratseth kjem “heim til sine eigne” søndag kveld. Ho er invitert som gjest til kveldsmessa i Herøy kyrkje, og ho seier at ho gler seg. Som namnet antydar, vaks Solveig Kopperstad Bratseth opp på Kopperstad i Ytre Herøy,  ho er dotter til Anna og Mons Kopperstad, ho er gift med bror til Rune Bratseth og ho bur
Read more…

HELGEMESSE I KYRKJENE I HERØY

Søndag er det Helgemesse eller Alle helgens dag i kyrkjene våre med gudsteneste klokka 18 i Leikanger kyrkje og i Herøy kyrkje. Helgemesse er dagen då vi minnast dei som har gått bort og det er dagen då vi særleg kjenner på det såre saknet etter nokon som var oss kjær. Vi inviterer til samlingar i kyrkjene der vi kan
Read more…

Juletradisjonen Stille Natt Hellige Natt på turné også i år

Ingen jul uten Stille Natt Hellige Natt, og juletradisjonen er tilbake også denne førjulstiden. -Fjorårets turné var helt utsolgt, så vær tidlig ute og sikre deg billetter allerede nå, sier produsent Tor Arne Ranghus i Taran AS.   Tradisjonen tro legger julekonserten Stille natt hellige natt ut på turné i adventstiden, og besøker Herøy kyrkje den 25.11 kl. 17.30.  
Read more…