Archive for January, 2016

OLAV SÆVIK OG HARRY ANDERSEN TIL KVELDSMESSA

Olav Sævik er samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag kveld. Dersom ordet «bedehushøvding» framleis er i bruk, må det kunne nyttast om Olav Sævik. Han har vore pytt og panne på Remøy Bedehus i årtier, og han er det framleis. Olav Sævik “kom med”, som det heiter på bedehusspråket, under ei vekking på Remøya på 60-talet, og har brukt
Read more…

Velkommen til High Five Klubben

  Våren 2016 12. januar 26. januar 9. februar 8. mars 5. april 19. april 3. mai 19. mai 31. mai

Velkomen til Søndagskule i Herøy kyrkje

Våren 2016 10. januar 17. januar 24. januar 14. februar 13. mars 27. mars 3. april 17. april 15. mai

Agentklubb B i Herøy kyrkje

Velkommen til Agentklubb B! I vår startar vi ein eigen klubb for 5. klasse. Den kallar vi Agentklubb B. Vi samlast den tredje onsdagen i månaden frå 13.30 til 15.30. Det blir satt opp eigen transport frå Kvalsund og Einedalen skule, så det er viktig med tidleg påmelding. Fristen for påmelding er slutten av januar 2016. Send påmeldinga til tru@heroy-kyrkje.no.
Read more…

Agentklubb A

Velkommen tilbake til Agentklubben! Vi gler oss til å treffe deg att. På grunn av at denne klubben har blitt så populær, har vi vore nødt til å gjere ein del endringar i vår. 5. klasse får eigen klubb (Agentklubb B), og det blir klubb for 3. til 4. klasse (Agentklubb A). 3. og 4. klasse samlast annakvar tysdag etter
Read more…

Tweens våren 2016

Første FREDAG i månaden KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt! Tweens startar opp 05.02 Dei andre datoane er 04.03, 01.04 og
Read more…