Archive for September, 2015

Velkommen til FredagsTreffet 02.10

Vi får besøk av Peter Helms fra Nederland. Han reiser verden rundt og underviser unge mennesker om Gud. Han er ydmyk, varm og omtenksom. Hans fokusområde er kreative gaver. Han ønsker å se unge menneske bruke kreativiteten. Samlingen passer alle så du trenger absolutt ikke å ha noen bevisst forhold til om du har kreative gaver eller ikke. Det blir
Read more…

4 årssamling og 4 års bok i Indre Herøy kyrkje

Torsdag 1. oktober kl.17.00-1830 blir det samling for 4 åringar i høve utdeling av bok på familiegudstenesta til helga. Boka heiter Mi kyrkjebok. På samlinga blir det pølse med brød og saft til alle, det blir undretur i kyrkja og vi skal øve inn ei song som vi skal syngje på gudstenesta. Påmelding innan 30.09 til tru@heroy-kyrkje.no eller tlf 70080260. Søndag
Read more…

TWEENS

FREDAG KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt! Håper at du kjemJ Tweens vert fylgjande dagar: 25.09, 30.10 og
Read more…

Val til Møre bispedømmeråd / Kyrkjemøtet – resultat

Røystene frå direktevalet av medlemmer til Møre bispedømmeråd for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 er ferdig talde. Medlemmane i Den norske kyrkja i Møre bispedømme har valt 4 leke medlemmar frå listene til Nominasjonskomiteens liste og Liste for Åpen folkekirke. Det er òg valt eit lekt kyrkjeleg medlem mellom dei tilsette i fellesråda i bispedømmet og ein prest mellom dei tilsette
Read more…

Familiegudsteneste og 4 årssamling i Herøy kyrkje

Onsdag 23.09 kl. 17.00-1830 inviterer Herøy sokn til samling for 4 åringar i høve utdeling av bok på familiegudstenesta til helga. Boka heiter Mi kyrkjebok. På samlinga blir det pølse med brød og saft til alle, det blir undretur i kyrkja og vi skal øve inn to songar som vi skal syngje på gudstenesta. Påmelding innan 22.09 til tlf 70080260. Søndag
Read more…

Torsdagskveld i Herøy kyrkje med tema salmer

I løpet av hausten blir det arrangert tre samlingar med tittelen «Torsdagskveld i Herøy kyrkje» med ulike tema. Første samling er torsdag 24.september kl. 2000, og har tema «Salmar ved viktige hendingar i livet». Vi vil presentere salmar, kjende og ukjende, som kan brukast ved dei store hendingane i livet så som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Bergsøykvartetten tek del.
Read more…

Her er resultatet frå soknerådsvala i Herøy, Indre Herøy og Leikanger sokn

Soknerådsval Sokneråd Leikong