Archive for September, 2015

Velkommen til FredagsTreffet 02.10

Vi får besøk av Peter Helms fra Nederland. Han reiser verden rundt og underviser unge mennesker om Gud. Han er ydmyk, varm og omtenksom. Hans fokusområde er kreative gaver. Han ønsker å se unge menneske bruke kreativiteten. Samlingen passer alle så du trenger absolutt ikke å ha noen bevisst forhold til om du har kreative gaver eller ikke. Det blir
Read more…

TWEENS

FREDAG KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt! Håper at du kjemJ Tweens vert fylgjande dagar: 25.09, 30.10 og
Read more…

Val til Møre bispedømmeråd / Kyrkjemøtet – resultat

Røystene frå direktevalet av medlemmer til Møre bispedømmeråd for perioden 01.01.2016 – 31.12.2019 er ferdig talde. Medlemmane i Den norske kyrkja i Møre bispedømme har valt 4 leke medlemmar frå listene til Nominasjonskomiteens liste og Liste for Åpen folkekirke. Det er òg valt eit lekt kyrkjeleg medlem mellom dei tilsette i fellesråda i bispedømmet og ein prest mellom dei tilsette
Read more…

Her er resultatet frå soknerådsvala i Herøy, Indre Herøy og Leikanger sokn

Soknerådsval Sokneråd Leikong