Archive for July, 2015

Kyrkjekontoret – veke 29

Måndag 13.juli er kyrkjekontoret stengd. Dei andre dagane er kontoret ope som vanleg.  

Pilegrimsdag under Herøyspelet

Etter morgonbøna kan du ro til kyrkje på Herøy. Så er det tid for rjomegraut, pilegrimsvandring og spel. Herøyspelet er ein del av den nasjonale kystpilegrimsleia og spelsøndagen byr på ein heil dag der du kan delta på ein eller fleire delar av ein pilegrimsdag. Søndagen startar med morgonbøn i Stokksund kyrkje. Dei som vil kan ro derifrå og til
Read more…