Archive for July, 2015

Kyrkjekontoret – veke 29

Måndag 13.juli er kyrkjekontoret stengd. Dei andre dagane er kontoret ope som vanleg.