Dåpsgudsteneste og festgudsteneste i helga

Søndag føremiddag vert det ei opa dåpsgudsteneste i Leikanger kyrkje. Det er fortsatt slik at vi ikkje kan vere så mange tilstades i gudstenestene, og det er difor ikkje plass til fleire enn 50. Vi held fortsatt på god avstand og elles godt smittevern i alle våre gudstenester. Fleire dåpsfamilier har valgt å utsetje dåpen, men fleire ser no at
Read more…

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med? Prestane og diakonen i Herøy er tilgjengeleg for eit prat (eller fleire) for dei som ynskjer det! Solfrid Leinebø (prest): 41 86 07 77 Rolf Schanke-Eikum (prest): 97 50 50 15 Ragnhild Danbolt Øygard (diakon): 41 86 07 84 Vi er tilgjengelig for samtale om smått og stort – og vi har teieplikt. Om
Read more…

MUSIKKANDAKT

Link til musikkandakt: https://www.youtube.com/watch?v=tA5PDf0zm74 Søndag 11.04. vil vi sende ei musikkandakt frå Leikanger kyrkje kl 11:00 med sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.Solosong ved Idun Dyrhaug Voldnes.Ved orgelet sit kantor Dag Johan Flattun.

Digitale Gudstenester i påska

Her kjem linkane til påska sine Gudstenester i Herøy kyrkje, som du kan sjå når du vil. Palmesøndag: https://www.youtube.com/watch?v=-GXenJdTMoM&t=18s Skjærtorsdag: https://www.youtube.com/watch?v=XsW6XFiAL30&t=8s Langfredag: https://www.youtube.com/watch?v=XBMSw6EJk6I 1.Påskedag: https://www.youtube.com/watch?v=jhQOoJbkHF0&t=5s Her finn de mange av dei digitale Gudstenestene i frå Herøy kyrkje: https://www.youtube.com/channel/UCIxkMZrDgwvzGw9ut7VtLPw

Påska i Herøy kyrkje

FESTGUDSTENESTE MED KONFIRMANTAR

Søndag er det ein stor dag for kyrkjelydane i Indre Herøy og Leikanger og ikkje minst for konfirmantane og familiane deira. Det er tid for festgudsteneste i Leikanger kyrkje. Gudstenesta er ikkje lenger ein test av kva konfirmantane kan, men det er ei flott markering av at konfirmantåret snart er over. Vi gler oss til å få vise fram alle
Read more…

Fasteaksjonen 2021

Årets fasteaksjon blir annleis også i år grunna koronasituasjonen. I staden for at konfirmantane i Herøy går rundt med bøsse på dørene, har vi oppretta innsamlingsaksjon på facebook og spleis. I dag er 785 millioner mennesker i verda utan tilgang til retnt vatn. Aldri før har reint vatn og såpe vert så viktig som under pandemien. Hjelp Kirkens Nødhjelp å
Read more…

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY

VIKARIERANDE SOKNEPRESTAR I HERØY Då har vi 2 nye vikarierande sokneprestar på plass i Herøy Til høgre på biletet ser vi Solfrid Leinebø Seljås og til venstre på biletet ser vi Rolf Scanke-Eikum. Solfrid og Rolf skal saman vere sokneprestar i dei 3 sokna våre framover. Rolf har allereie gjort teneste ein månad, så mange har møtt han i gudstenester
Read more…

Søndag 28.februar i Herøy og Indre Herøy kyrkje

Sjå under “Komande aktivitetar” for link til påmelding eller ring / send SMS til 41860780

Kyrkjekontoret stengt måndag 15.02

Kyrkjekontoret er desverre stengt mandag 15. februar pga. leidningsbrot på hovudvassleidninga. Vi reknar med å halde oppe som normalt tysdag 16. februar! Du Finn oss på telefon og Mail.