Knut Arne Høyvik, sentral i fiskerimiljøet på Sunnmøre i ei årrekkje, fortel om livet sitt og trua si i Herøy kyrkje søndag kveld.

Knut Arne Høyvik i Herøy kyrkje

Knut Arne Høyvik er kveldsmessegjest i Herøy kyrkje søndag kveld. Han har vore ein sentral person i fiskerimiljøet på Sunnmøre i ei årrekkje, både som aktiv fiskar, som organisasjonsmann og som politikar. Og han er kjend som ein mann som kan setje ord på meiningane sine, både munnleg og skriftleg. Det som er mindre kjent er at han i oppveksten
Read more…

Temakveld “Abraham” i Herøy kyrkje

Det kokar i Midt-Austen igjen. Det er ikkje første gongen det er ufred der nede. To folkegrupper ligg i strid, og begge kallar seg Abrahams barn. Dette er noko av bakgrunnen når vi tysdag i neste veke samlast til temakveld i Herøy kyrkje. Då er det siste tysdagen i august månad, og det betyr ny temakveld med bibelhistorie. Vi ser
Read more…

grafisk-Bibelen-20111021

Bibeltime i Herøy Kyrkje

Bibeltime i Herøy Kyrkje onsdag 20. august kl 11.00 ved misjonær i NMS Hans-Birger Neergård. Organist er Ståle Helvig och det blir song av Rune Sæter

aalesund1

Herøy kyrkje / diakoniutvalet sin eldretur 2014

Det nærmar seg haust, og planlegginga av årets busstur er i gang. Vi held oss til kystlandskap på denne turen, og besøker kommunane Giske, Ålesund og Sula. Undervegs vert det kaffipause, og middagen nyt vi på ”Fjellstua” i Ålesund. På bussen vert det song, skjemt og alvor og masse god prat. Damene i diakoniutvalet vil ta godt vare på dykk
Read more…

stock-footage-ntsc-wooden-cross-sea-change-of-focus

Markering av kystpilgrimsleia

Søndag 27. Juli feirar vi Gudsteneste på Herøy gamle kyrkjestad saman med pilgrimane som kjem med hurtigruta Nordstjernen. Biskop Ingeborg Midttømme vil leie Gudstenesta saman med fungerande sokneprest Bjørn G. Leinebø. Fungnerande biskop i Newcastle, Frank White, vil også ta del i Gudstenesta. Georg Notøy og Marita Refsnes har ansvar for det musikalske. Nasjonal Pilgrimskvartett vil vere med å synge.
Read more…

trosopp

Vil du jobbe i vakre Herøy?

Vil du verte trusopplærar og/eller kyrkjemusikar/organist hos oss?? Herøy kyrkjelege fellesråd har fått tildelt trusopplæringsmidlar i 2014, og søkjer etter trusopplæringsmedarbeidar i inntil 100%-stilling og organist/kyrkjemusikar i  40% stilling, eller ein kombinasjon av desse stillingane. Info: Ledige Stillingar

konfirmant-2015

Konfirmant 2015!

VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE FOR KONFIRMANTAR MED FØRESETTE I HERØY KYRKJE TYSDAG 17. JUNI KL 18.00.  

Kyrkjekontoret stengt!

Kyrkjekontoret vert stengt onsdag 11. og torsdag 12.juni Ønskjer du kontakt med Prest ring 41 33 07 39 – Knut Magne Dalsbø

Korstemning i Herøy kyrkje

Sundag 8. Juni kl 18:00 inviterer Con Spirito frå Bergen saman med sande kantori og Herøy kyrkjekor til ein samstemd konsert i Herøy kyrkje. Det er i høve eit felles konsertprosjekt i pinsa der Con Spirito gjestar sunnmøre og held konsertar i lag med dei overnemde kora. Det byrjar i Gursken kyrkje på laurdag kl 19:00. Kora syng saman og
Read more…

Bøen/Fiskaaen Duo

Noregspremiere i Herøy kyrkje!

Laurdag 31.05 vitjar Bøen/Fiskaaen Duo Herøy kyrkje for andre gong. Her vert det mellom anna høve til å høyre ei fyrsteframføring i Noreg (etter det utøvar og arrangør kjenner til) av Astor Piazzolla sitt verk Las Cuatro Estaciones Porteñasarrangert for fløyte og gitarduo. Las Cuatro Estaciones Porteñas, Dei fire årstider på norsk, er den argentinske tangokomponiste Astor Piazzolla sin freistnad
Read more…