MINNEKONSERTAR FOR ALLE SØRGJANDE 21. OG 22. MARS

- Med aktørar frå Herøy, Sande, Ulstein, Volda, Giske og Svelvik i Herøy kyrkje Sorg og smerte i samband med t.d. dødsfall, sjukdom og oppløyste samlivsforhold, er noko mange menneske møter i livet. I konsertar i Herøy kyrkje i mars, vil ein bruke song og musikk til å tolke kjensler, lindre sorg og smerte og gi påfyll av krefter. Å
Read more…

Heimane Våre-kveld med Rune Larsen

Fredag 24. april vert det ein ny festkveld i Herøy kyrkje med Heimane Våre. Songaren Rune Larsen deltek for femte gong. I år deltek Larsen med showet ”Frå rockens konge til Kongenes Konge” i samspel med pianist Terje Kleppe. Elles vert det også fleire innlegg, eit kåseri og mange lokale musikalske innslag.   Den første Heimane Våre-samlinga vart arrangert for
Read more…

272

BØNETRE I HERØY KYRKJE

Vi går til helga inn i fastetida og det vil vi markere med eit bønetre bakerst i kyrkjeromet. Her kan man velje ein eller fleire trådar i regnbogens fargar, be ei bøn og knyte dei opp i treet. På plakaten attmed er det skrive bøner for kvar av fargane, der vi lyfter fram ein kvardagshelt frå kirkens nødhjelp sitt arbeid.
Read more…

Kyrkjekontoret stengt 11.02

På grunn av kurs er kyrkjekontoret stengt onsdag 11.02

KRIK logo

KRIK

KRIK er ein stad for folk som likar å bevege seg saman, enten ein er eller har vore aktiv idrettsøvar eller berre er ein glad mosjonist. KRIK HERØY er eit tverkyrkjeleg kristent arbeid. KRIK-TRENING i Herøyhallen. Ondagar kl. 19-20 er det trening i Herøyhallen på Bergsøya. Her er det aktivitetar som fotball, innebandy og volleyball. Midt i kvar trening er
Read more…

Tårn 14

Bli med på Tårnagenthelg

Laurdag og søndag 07. og 08. februar 2015 inviterer vi deg til å vere Tårnagent i Herøy kyrkje. Herøy kyrkjelyd inviterer alle 3.klassingane i ytre Herøy til å vere Tårnagentar i kyrkja. Her kan du utforske kyrkja, bibelen, tårnet og klokkene. Agentane vil gjennom desse dagane måtte løyse oppdrag og mysterium, du vil få ein eigen agentkode og på søndagen
Read more…

barnesalmeboka

Familiegudstenester med salmebok til 1. klassingane i kommunen vår

Søndag inviterer vi til familiegudsteneste i både Herøy og Leikanger Kyrkje med mykje barnesalmar. Alle fyrsteklassingane i Herøy skal få barnesalmeboka. Dei frå Herøy sokn kjem til Herøy kyrkje og dei frå Indre Herøy og Leikanger sokn kjem til Leikanger kyrkje. Denne veka er kyrkjelydspedagog, trusopplærar og kantor i gang med å øve på nokre av songane vi skal synge
Read more…

Barn

Velkomen til klubb for 6. klasse

Vi starter tysdag 3. februar Klubben blir annankvar veke (partalls veker), klokka 14.15- 16.15. Vi lager litt mat, har ulike aktivitetar og andakt. Stad: den nye kjelleren i Herøy kyrkje. Venleg helsing Anita Reite Onen, barne- og ungdomskoordinator i Herøy Kyrkje. Tlf: 97102223.   Datoar for klubben våren 2015: 3. februar 24. februar (pga vinterferie uke 8) 3. mars 17.mars 14.april
Read more…

Barnekor

Barnekor

Det vert eit nytt barnekorprosjekt i kyrkja. Me ynskjer å taka opp tråden frå bornekorprosjektet som vart avvikla i jula, og ynskjer å halde fram bornekor ved familiegudstenester og liknande. Vi skal øve fram mot 3.klassegudstenesta 8.februar og synge 2 Børudsongar. Det vert øving kl 18-19 desse tysdagane oppe i kyrkja: 20.01., 27.01., og 03.02. Seinere i vår satsar me
Read more…

Cervix Vocales

Kveldsmesse med ANN-HELEN NORDBØ og CERVIX VOCALES i HERØY KYRKJE SØNDAG KVELD

Ei reflektert og spennande dame og eit damekor med suksess stiller opp i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag. Johan Moltu skal leie samtalen med Ann-Helen Nordbø. Han er nysgjerrig på ei firebarns-mor som har vore misjonær og som lever eit skikkeleg kristelegsinna liv. Korleis er det å tru slik ho trur? Korleis ber ho når ho ber? Får ho bønesvar?
Read more…