Tårn 14

Tårnagenthelg i Herøy kyrkje

Laurdag og søndag 06. og 07. februar 2016 inviterer vi deg til å vere Tårnagent i Herøy kyrkje. Herøy kyrkjelyd inviterer alle 3.klassingane i ytre Herøy til å vere Tårnagentar i kyrkja. Her kan du utforske kyrkja, bibelen, tårnet og klokkene. Agentane vil gjennom desse dagane måtte løyse oppdrag og mysterium, du vil få ein eigen agentkode og på søndagen
Read more…

Olav Sævik

OLAV SÆVIK OG HARRY ANDERSEN TIL KVELDSMESSA

Olav Sævik er samtalegjest i kveldsmessa i Herøy kyrkje søndag kveld. Dersom ordet «bedehushøvding» framleis er i bruk, må det kunne nyttast om Olav Sævik. Han har vore pytt og panne på Remøy Bedehus i årtier, og han er det framleis. Olav Sævik “kom med”, som det heiter på bedehusspråket, under ei vekking på Remøya på 60-talet, og har brukt
Read more…

barnekor-illustrasjon

Oppstart for barnekor i Herøy kyrkje

Tysdag 26.1 begynner vi på igjen med barnekorøvelser i Herøy kyrkje. Barnekoret har tidlegere sunget på julaften og andre anledninger i kirken og nå starter det igjen for fullt. Koret er for barn i skolealder fra 2. til 7. klasse. Fra og med tirsdag 26.1 vil barnekoret øve annenhver tirsdag. Alle tidligere medlemmer og nye er hjertelig velkommen til en ny
Read more…

Agent

Agentklubb B i Leikanger kyrkje

Velkomen til klubb for 5. klasse! Vi møtas i Leikanger kyrkje ein tysdag i månaden, frå 1345-1545, på følgande datoar: 26.01, 16.02, 15.03, 19.04, 10.05 og 07.06. Det blir mat, andakt, aktivitetar, hobbyoppgåver og leik. Det kostar 50 kr for heile våren. Meld deg på til Karine Sæter på tru@heroy-kyrkje.no før 22.01.  

High Five

Velkommen til High Five Klubben

  Våren 2016 12. januar 26. januar 9. februar 8. mars 5. april 19. april 3. mai 19. mai 31. mai

Jesus og barna

Velkomen til Søndagskule i Herøy kyrkje

Våren 2016 10. januar 17. januar 24. januar 14. februar 13. mars 27. mars 3. april 17. april 15. mai

Agent

Agentklubb B i Herøy kyrkje

Velkommen til Agentklubb B! I vår startar vi ein eigen klubb for 5. klasse. Den kallar vi Agentklubb B. Vi samlast den tredje onsdagen i månaden frå 13.30 til 15.30. Det blir satt opp eigen transport frå Kvalsund og Einedalen skule, så det er viktig med tidleg påmelding. Fristen for påmelding er slutten av januar 2016. Send påmeldinga til tru@heroy-kyrkje.no.
Read more…

Agent

Agentklubb A

Velkommen tilbake til Agentklubben! Vi gler oss til å treffe deg att. På grunn av at denne klubben har blitt så populær, har vi vore nødt til å gjere ein del endringar i vår. 5. klasse får eigen klubb (Agentklubb B), og det blir klubb for 3. til 4. klasse (Agentklubb A). 3. og 4. klasse samlast annakvar tysdag etter
Read more…

TWEENS

Tweens våren 2016

Første FREDAG i månaden KL. 18-20 VERT DET KLUBB I KYRKJEKJELLAREN I Herøy KYRKJE for jente- og gutetweens i 6. og 7. klasse!!! På klubben har vi det kjekt med nye og gamle vener, speler spel, har det gøy i gymsalen eller speler playstation.  I tillegg har vi mat, kiosksal og andakt! Tweens startar opp 05.02 Dei andre datoane er 04.03, 01.04 og
Read more…

KONGENS FORTENESTEMEDALJE TIL INGER VIKENE

Under dagens julekonsert i Herøy kyrkje med Bergsøy Blandakor og Herøy brass fekk Inger Vikene Kongens fortjenestemedalje for mykje og godt frivillig arbeid for musikk og kultur i Herøy, men også for veldig lang og tru frivillig teneste for diakoniarbeidet i Herøy sokn. Gjennom ei årrekke har ho vore med å arrangert hyggestunder på sjukeheimen, eldretur og eldrefest, delt ut
Read more…