“Koronadåp” blei ekstra flott

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/koronad%C3%A5p%20ble%20ekstra%20flott/?fbclid=IwAR2LBaOcbDdIdPG8t7l5tmTnJKakNtAectReCcfHdEJIjASGKDeWMATWOnc

KYRKJEKLOKKENE VIL RINGE KVAR LAURDAG KL 1700

Vi er vande med at kyrkjeklokkene ringer søndagar i høve gudsteneste i kyrkja. No i denne spesielle tida er det ikkje gudstenester i kyrkja, og vi vil difor ringe inn helga kvar laurdag kl 17.00. Vi ønskjer med dette å synleggjere kyrkja sitt nærvær i lokalsamfunnet, der vi ønskjer å vere tilstade for innbyggarane på ulike måtar.

Opa kyrkje

Treng du ein prat?

GUDSTENESTE FRÅ HERØY KYRKJE SØNDAG 29. MARS

GUDSTENESTE FRÅ HERØY KYRKJE SØNDAG 29. MARS

GUDSTENESTE FRÅ HERØY KYRKJE SØNDAG 29. MARSI desse underlege og vanskelege tider når vi ikkje kan samlast til gudsteneste i kyrkjene våre, kan vi heldigvis ta del i gudsteneste heime i eiga stove ved hjelp av internett og radio. Bygderadio Vest og ein dyktig gjeng med frivillige har produsert Gudsteneste med sokneprest Bjørn Leinebø, kantor Dag Johan Flattun og Johanne
Read more…

Fasteaksjonen 2020

https://www.facebook.com/donate/207197913865731/?fundraiser_source=external_url Gje eit liv med vatn Klimaendringar, fattigdom, krig og konflikt er diverre ein sentral del av verdsbilete. Då er det godt å sjå at det nyttar å hjelpe og at pengane som samlast inn kjem fram. Kirkens Nødhjelp sitt arbeid med reint vatn og hygiene reddar liv kvar einaste dag. Akkurat no er kyrkjelydar over heile Noreg klare til
Read more…

KORONAVIRUS – Tiltak i Herøy Kyrkje

SYNG MED OSS ER AVLYST

Herøy Kyrkje 01.03.2020