Herøy kyrkjelege fellesråd søkjer Kateket / Kyrkjelydspedagog med søknadsfrist 12.juni

Herøy er ein kystkommune med om lag 8 900 innbyggjarar busett på øyer bundne saman av bruer. Kommunesenteret vårt er den levande kystbyen Fosnavåg. Kommunen vår ligg heilt sør i Møre og Romsdal, og vi er landfast til flyplass i Ørsta/Volda (3 kvarter) og til Austlandet gjennom nye flotte veganlegg. Fosnavåg ligg om lag 5 kvarter reisetid sør om Ålesund. Her
Read more…

Nye Konfirmantar – Informasjonsmøte 06.juni

Tysdag 6.juni er komande kyrkjelege konfirmantar inviterte til eit informasjonsmøte i Herøy kyrkje. Kanskje kjenner du som les dette ein 8.klassing som er nysgjerrig på korleis det er å vere konfirmant i kyrkja? Tips dei gjerne om informasjonsmøtet.  I løpet av konfirmantåret vil konfirmanten få lære meir om seg sjølv og den kristne trua? Informasjonsmøtet vert felles for Herøy kyrkje,
Read more…

Musikk av Cesar Franck

Orgelkonsert i Herøy kyrkje med musikk av Cesar Franck.Den Belgisk-franske komponisten hadde 200 årsjubileum i 2022. Den var planlagt markert i Herøy kyrkje med ein orgelkonsert med kantor Dag Johan Flattun i April, men den vart flytta for å gje rom for Sunnmøre mannskor sin turnering. Søndag 28.mai er den nye datoen for konserten. Her vil det verte presentert eit
Read more…

Gudsteneste med 50-årskonfirmantar og søndagsskule

Gudsteneste med 50-årskonfirmantar og søndagsskuleSøndag 21.mai kl 11 vert det gudsteneste i Herøy kyrkje, ei felles gudsteneste for heile Herøy. Dei som vart konfirmerte i 1973 i Herøy kyrkje er spesielt inviterte til denne gudstenesta. Mange av dei er påmeld og fleire kjem reisande langvegs frå for å vere med på jubileet. Dei vil bli presenterte i gudstenesta. Elles får
Read more…

SØNDAGSSKULE I HERØY KYRKJE

På søndag klokka 11 er det kjekt å kunne melde om at det blir søndagsskule igjen. Beathe Carita Myklebust er superklar og håper mange vil kome. Vi gler oss! Alle er hjarteleg velkomen.

17.maigudsteneste i Leikanger kyrkje

17.maigudsteneste i Indre Herøy kyrkje

Gudsteneste i Herøy kyrkje på 17.mai

Konfirmantgudstenester og dåp

Laurdag 13.maiHerøy kyrkje kl 1030:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo.Offer: Kyrkjemusikalsk arbeid. Laurdag 13.maiHerøy kyrkje kl 1230:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo.Offer: Trusopplæringa. Søndag 14.maiHerøy kyrkje kl 11:Konfirmasjonsgudsteneste.Liturg Solfrid Leinebø Seljås.Kyrkjelydspedagog Karl Anders Brendmo.Kantor Dag Johan Flattun.Song: Mina Kvalsund Brendmo. DåpOffer: Arbeid for barn i kyrkja.
Read more…

Nytt frå Herøy-sokna

Vi er komen til «Festmånaden mai»! Vi har 1. og 8.mai som vi markerer, konfirmasjonsgudstenester, 17.mai, Kristi himmelfartsdag og i år har vi også pinsa i slutten av månaden. Det er mykje å takke for og mykje å glede seg til! Konfirmasjonsgudstenester i Indre Herøy kyrkje og i Herøy kyrkje.I år har vi hatt den store gleda av å bli
Read more…

SUPPLERANDE NOMINASJON AV KANDIDATAR TIL SOKNERÅD

No er det tid for det som vert kalla supplerande nominasjon av kandidatar til sokneråda i Herøy! Her finn lister med kandidatar. Herøy sokn si liste er klar, men vi treng hjelp til kandidatar i Indre Herøy sokn og Leikanger sokn. Er det andre folk du kunne tenkje deg skulle sitje i soknerådet der du bur? No er det høve
Read more…