Årsmøter

ÅRSMØTER I KYRKJENE I HERØY   INDRE HERØY KYRKJE Torsdag 26.mars Salmekveld kl. 1900 Årsmøte kl. 2030       LEIKANGER KYRKJE Søndag 29.mars Gudsteneste kl. 1100 Årsmøte etter Gudstenesta kl. 1230       HERØY KYRKJE Torsdag 9.april Årsmøte kl. 1900 I tillegg til årsmøtesaker set vi fokus på kyrkjelyden sitt misjonsengagement

Jostein Sandsmark

LIVSMOT I MØRKET

Fredag 27. mars, kl. 20.00 i Herøy kyrkje forteller Jostein H. Sandsmark om året etter Bjørkelangen-ulykken – om sinne og gudskamp, fortvilelse og oppmuntringer, klemmer og latter. Han svarer også gjerne på spørsmål. I januar 2014 ble de to hestejentene Sara (13) og Tiril (11) påkjørt og drept ved Bjørkelangen. I boken Pass på liten og på stor – En historie om å ta vare på
Read more…

Feil i kyrkjekalenderen

Konfirmasjonstidspunktene 3. mai er 10:30 og 12:30, ikkje 10:00 og 12:00. Dette gjelder både Herøy og Indre Herøy kyrkje.

Bøssebærere

I kriser er vatn kritisk

  I kriser er vatn kritisk. Kirkens Nødhjelp er der i katastrofar med reint vatn. No treng dei deg!   22.-24. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Med di støtte kan Kirkens Nødhjelp handle raskt når katastrofen inntreffer. Difor håpar vi du har pengane klare når bøsseberarane kjem. Du kan også bidra til å stanse klimaendringane, som truar
Read more…

Eldrefest i Herøy kyrkje

Etterjulsvinteren har vore noko rusket i år, men vi gled oss over lysare dagar. Diakoniutvalet har fått vårstemning, og er glade for å kunne be inn til den årlege eldrefesten i mars. Neste tysdag møtest vi til program, god mat og fellesskap med gamle og nye vener. Kjartan Oksavik og Bergljot Tødenes er programkrefter frå Sande kommune. To unge jenter
Read more…

Tårn 14

Bli med på Tårnagenthelg

Laurdag og søndag 07. og 08. mars 2015 inviterer vi deg til å vere Tårnagent i Indre Herøy kyrkje. Indre Herøy og Leikanger kyrkjelyd inviterer alle 3.klassingane i Indre Herøy og på Leikong til å vere Tårnagentar i kyrkja. Her kan du utforske kyrkja, bibelen, tårnet og klokkene. Agentane vil gjennom desse dagane måtte løyse oppdrag og mysterium, du vil
Read more…

logo_sjomannskirken

Syng med oss

Søndag 15.mars kl. 18.00 i Herøy kyrkje. Sang: Elise Nærø, Bergsøy blandakor m/dirigent og musikant Morten Bollerud Musikk: Jostein Nærø – gitar, Dag Kåre Nærø – gitar og vokal, Sverre Nærø – bass og Helge Kvalsvik – trekkspill Fra Sjømannskirken: Ole Dagfinn Sky og Morten Høst Oppleser: Sigmund Aksnes Kvelden avsluttes med kaffe og kaker. Kollekt. Hjertelig velkommen!

ALPHAKURS

Tirsdag 03.mars kl 1900         Hvordan kan jeg stå imot det onde?             Knut Magne Dalsbø Tirsdag 10.mars kl 1900         Hvordan leder Gud oss?                               Rikke Kopperstad Laurdag 14.mars kl 1100-1700          Hvem er Den Hellige Ånd?               Knut Magne Dalsbø Hva gjør Den Hellige Ånd?                                                  Knut Magne Dalsbø Hvordan kan jeg bli fylt av Den Hellige Ånd?                     Knut Magne Dalsbø Hvordan kan jeg
Read more…

MINNEKONSERTAR FOR ALLE SØRGJANDE 21. OG 22. MARS

- Med aktørar frå Herøy, Sande, Ulstein, Volda, Giske og Svelvik i Herøy kyrkje Sorg og smerte i samband med t.d. dødsfall, sjukdom og oppløyste samlivsforhold, er noko mange menneske møter i livet. I konsertar i Herøy kyrkje i mars, vil ein bruke song og musikk til å tolke kjensler, lindre sorg og smerte og gi påfyll av krefter. Å
Read more…

Heimane Våre-kveld med Rune Larsen

Fredag 24. april vert det ein ny festkveld i Herøy kyrkje med Heimane Våre. Songaren Rune Larsen deltek for femte gong. I år deltek Larsen med showet ”Frå rockens konge til Kongenes Konge” i samspel med pianist Terje Kleppe. Elles vert det også fleire innlegg, eit kåseri og mange lokale musikalske innslag.   Den første Heimane Våre-samlinga vart arrangert for
Read more…