aalesund1

Herøy kyrkje / diakoniutvalet sin eldretur 2014

Det nærmar seg haust, og planlegginga av årets busstur er i gang. Vi held oss til kystlandskap på denne turen, og besøker kommunane Giske, Ålesund og Sula. Undervegs vert det kaffipause, og middagen nyt vi på ”Fjellstua” i Ålesund. På bussen vert det song, skjemt og alvor og masse god prat. Damene i diakoniutvalet vil ta godt vare på dykk
Read more…

stock-footage-ntsc-wooden-cross-sea-change-of-focus

Markering av kystpilgrimsleia

Søndag 27. Juli feirar vi Gudsteneste på Herøy gamle kyrkjestad saman med pilgrimane som kjem med hurtigruta Nordstjernen. Biskop Ingeborg Midttømme vil leie Gudstenesta saman med fungerande sokneprest Bjørn G. Leinebø. Fungnerande biskop i Newcastle, Frank White, vil også ta del i Gudstenesta. Georg Notøy og Marita Refsnes har ansvar for det musikalske. Nasjonal Pilgrimskvartett vil vere med å synge.
Read more…

trosopp

Vil du jobbe i vakre Herøy?

Vil du verte trusopplærar og/eller kyrkjemusikar/organist hos oss?? Herøy kyrkjelege fellesråd har fått tildelt trusopplæringsmidlar i 2014, og søkjer etter trusopplæringsmedarbeidar i inntil 100%-stilling og organist/kyrkjemusikar i  40% stilling, eller ein kombinasjon av desse stillingane. Info: Ledige Stillingar

konfirmant-2015

Konfirmant 2015!

VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE FOR KONFIRMANTAR MED FØRESETTE I HERØY KYRKJE TYSDAG 17. JUNI KL 18.00.  

Kyrkjekontoret stengt!

Kyrkjekontoret vert stengt onsdag 11. og torsdag 12.juni Ønskjer du kontakt med Prest ring 41 33 07 39 – Knut Magne Dalsbø

Korstemning i Herøy kyrkje

Sundag 8. Juni kl 18:00 inviterer Con Spirito frå Bergen saman med sande kantori og Herøy kyrkjekor til ein samstemd konsert i Herøy kyrkje. Det er i høve eit felles konsertprosjekt i pinsa der Con Spirito gjestar sunnmøre og held konsertar i lag med dei overnemde kora. Det byrjar i Gursken kyrkje på laurdag kl 19:00. Kora syng saman og
Read more…

Bøen/Fiskaaen Duo

Noregspremiere i Herøy kyrkje!

Laurdag 31.05 vitjar Bøen/Fiskaaen Duo Herøy kyrkje for andre gong. Her vert det mellom anna høve til å høyre ei fyrsteframføring i Noreg (etter det utøvar og arrangør kjenner til) av Astor Piazzolla sitt verk Las Cuatro Estaciones Porteñasarrangert for fløyte og gitarduo. Las Cuatro Estaciones Porteñas, Dei fire årstider på norsk, er den argentinske tangokomponiste Astor Piazzolla sin freistnad
Read more…

Temakveld i Herøy kyrkje

Det er snart den siste tysdagen også denne månaden, og det betyr at vi samlast til ny temakveld i Herøy kyrkje tysdag 27.mai . Denne gongen tek vi utgangspunkt i det første programmet i TV-serien ”Bibelen”, og tek føre oss emnet ”Skapinga”. Temaet er interessant. Spørsmålsstillinga er om dei som tek bibelen bokstaveleg, har rett, når dei hevdar at skapinga
Read more…

Skorpe

Friluftsgudsteneste på Skorpa

Gudstenesta på Helgetorsdag (29.5.) i Herøy Sokn er i år lagd til Skorpa. Det er vel meir eller mindre tradisjon at det vert halde friluftsgudsteneste på denne dagen, men om det har vore gjort på Skorpa før skal vere usagt. Like fullt har Vestlandsnytt/Kåre Kvalsvik tidlegare i vinter gjeve oss opplysningar om at det har vore halde store kristelege samlingar
Read more…

Hareidsstemna Stemnefest  Grimstadkoret

SJU SALMAR og nokre til

Då forfattaren, radio-mannen, læraren og talaren Arne Grimstad frå Hareid fylte 90 år i fjor, vart CD-en ”Du sanne himmellys” gitt ut med sju av dei mest sentrale kristne dikta hans. Dikta er tonesette av Kai Robert Johansen. Arr.: Tom Rønningssveen. Dei tre siste kveldane i mai 2014 blir desse salmane presenterte i ei utvida konsert-ramme i tre kyrkjer på
Read more…