FELLESMØTA 2019 – 14.-17.februar

Talar: Egil Svartdahl – Tema: Reisa Heim.   Torsdag 14. februar til søndag 17. februar 2019 vert det fellesmøte i Herøy med TV2-pastor Egil Svartdahl. Reisa heim vert tema for samlingane. Egil Svartdahl er kjent for mange som pastor og programleiar. Svartdahl er utdanna konditor, og vart tidleg engasjert i forsamlingsarbeid. Han har vore både ungdomspastor og søppelkøyrar, og tv-programma
Read more…

Søndagsskule den 13.01

Elise Frøyen er klar til å ha søndagsskule på søndag i Herøy Kyrkje frå cirka klokka 11.20. Vel møtt! 🙂

Tårnagentgudsteneste

På søndag i Leikanger kyrkje er det familiegudsteneste med barnedåp, song av tårnagentane og utdeling av boka Skatten i Liljedal til alle 3 klassingar i Indre Herøy og Leikanger sokn. Forbønene på denne gudstenesta er laga av tårnagentane. Etter Gudstenesta blir det kyrkjekaffi med mykje godt å ete og drikke. Alle er hjarteleg velkomne.

JULA 2018 I KYRKJENE I HERØY

JULAFTAN – 24/12 HERØY KYRKJE KL. 14.00    FAMILIEGUDSTENESTE HERØY KYRKJE KL. 15.30    GUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 16.00 GUDSTENESTE LEIKANGER KYRKJE KL. 14.30    GUDSTENESTE JULEDAG – 25/12 HERØY KYRKJE KL. 12.00    HØGTIDSGUDSTENESTE INDRE HERØY KYRKJE KL. 11.00  HØGTIDSGUDSTENESTE 2. JULEDAG – 26/12 LEIKANGER KYRKJE KL. 11.00    HØGTIDSGUDSTENESTE NYÅRSAFTAN – 31/12 HERØY KYRKJE KL. 21.00    GUDSTENESTE NYÅRSDAG – 1/1/19 INDRE HERØY
Read more…

VIGSLING AV KATEKET OG UTDELING AV 4 ÅRSBOK

På søndag ynskjer vi alle velkomne til Herøy Kyrkje. Då kjem blant anna biskopen for å vigsle Elise Frøyen til kateket. 4 åringane kjem til kyrkje for å ta i mot 4 årsbøkene sine og for å hjelpe til under samlingsbøna. Det er også ein stor festdag for dei to familiane som skal ha barnedåp denne dagen. Midtveis i Gudstenesta
Read more…

Krikkonfirmantar på tur

Bileta er henta frå turen dei hadde i går tysdag den 16.10. Dei gjekk langs fjøra frå Toftestøda til Igesund. God stemning. Det var ein kjekke tur.  

Naturen syng

Tid og stad: Fredag 26. oktober 2018 klokken 20:30 i Herøy Kyrkje Vakre salmar og songar møter mektig natur når Håvard Sveås (sang/musikk) og Øyvind Kåre Sunde (bilete) tek deg med på ei reise gjennom sangtekstane og let naturbilete vere med og fortelje historiene. Etter konserten vert det høve til å kjøpe Naturen syng- kalender for 2019 med 12 flotte
Read more…

MORTEN SAMUELSEN MED SALMEKVELD I HERØY KYRKJE LAURDAG 06.10

Morten Samuelsen er kjend for mange i Herøy etter at han hadde salmekveld på Nerlandsøy bedehus, og no får fleire høve til å vere med på salmekveld med han. Samuelsen har med si sereigne, varme stemme og si unike formidlingsevne nådd mange hjarter med songen sin. Han har sunge sidan han var 8 år og vore med på fleire cd-produksjonar
Read more…

Kveldsmesse med fokus på menneske i krise

Kvart 40. sekund tek eit menneske sitt eige liv. Det er bakgrunnen for at Verdensdagen for sjølvmordsforebygging vart markert 10. september. I forlenginga av denne markeringa blir kveldsmessa i Herøy kyrkje komande søndag prega av innsatsen for å hjelpe menneske i krise. Hilde Lillestøl er samtalegjest. Ho leier Kirkens SOS si avdeling i vårt fylke, og i samtale med Jens
Read more…

Familiegudsteneste med bokutdeling til komande 1. klassingar

Søndag inviterer vi til familiegudsteneste i Herøy kyrkje og i Indre Herøy Kyrkje. Alle som begynte på skule no i haust får boka «Alle gode ting», som er ei spennande aktivitetsbok om kristen tru og tradisjon. Boka er laga til born som held på å lære seg å lese og skrive. Barnet kan løyse dei fleste oppgåvene på eiga hand.
Read more…